Sütçü İmam Üniversitesi Personel Alımı Gerçekleştirecek! Alım İle İlgili Tüm Detaylar Belli Oldu

Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma, Yükseltilme Kriterleri ve Uygulama Esaslarında kullanılan Puanlama Tablolarında belirtilen asgari puana eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekmektedir.

Sütçü İmam Üniversitesi Personel Alımı Gerçekleştirecek! Alım İle İlgili Tüm Detaylar Belli Oldu

Bu puanın Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından alınmış olması gerekir. Ayrıca, adayların akademik geçmişlerini ve araştırma deneyimlerini belgeleyerek ilgili alandaki bilgilerini göstermeleri gerekir. Asgari puan şartını sağlayamayan adaylar pozisyon için uygun bulunmayacaktır. Ayrıca, Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 yıl ders vermiş olan adayların yabancı dil sınavına girmelerine gerek yoktur. Ancak yine de ilgili alanda bilgi sahibi olduklarını göstermek için akademik geçmişlerini ve araştırma deneyimlerini belgelemeleri gerekmektedir. Son olarak, tüm başvurular şahsen yapılmalıdır ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların yayın dosyalarını hazırlarken ve başvuru formu ekinde Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma, Yükseltilme Kriterleri ve Uygulama Esaslarında kullanılan Puanlama Tablolarına başvurmaları gerekmektedir. Üniversitemizde 2547 sayılı Kanun'un Ek 38.maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kontenjan kapsamında Yardımcı Doçent kadrosu bulunmamaktadır. Ayrıca yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanması gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, bu süreden sonra başvurular kabul edilmeyecektir.

Sütçü İmam Üniversitesi Personel Alımında Atama Şartları

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm kriterlerin karşılanmasının bir atamayı garanti etmediğini, sadece atama için değerlendirmeye uygunluğu belirlediğini unutmamak önemlidir. Tüm başvurular, her adayın niteliklerine ve deneyimine göre duruma göre değerlendirilecektir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, atamalar konusunda kendi standart ve kriterlerine göre karar verme hakkını saklı tutar. Yukarıda belirtilen şartlara ek olarak adayların merkezi bir yabancı dil sınavından aldıkları puana eşdeğer bir puana da sahip olmaları gerekmektedir. Bu puan, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi'ne (CEFR) göre en az B2 olmalıdır. Bu şartı sağlamayan adaylar atanmaya uygun bulunmayacaktır.

Deneme kursunda başarılı olan ancak dil şartını karşılamayan adaylar da atanmaya hak kazanamayacaktır. Pozisyona yeniden başvurmadan önce bir dil sınavına girmeleri ve puanlarını yükseltmeleri gerekecektir. Ayrıca, aday daha önce dil sınavına girmişse, dil yeterliliğinin kanıtı olarak orijinal diploma veya sertifikasını sunmalıdır. Buna ek olarak, personel departmanı gerekirse adayın ek bir dil sınavına girmesini talep edebilir. Adayın bu dil sınavındaki performansı, atama kararı verilirken dikkate alınacaktır. Bu sınavın başarıyla tamamlanamaması, adayın daha fazla değerlendirmeye alınmamasına neden olabilir.