Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgesi nedir?

Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgesi nedir?
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen "Sürdürülebilir Güvenli Üretim" belgesi nedir, nasıl alınır, ne işe yarar?

"Sürdürülebilir Güvenli Üretim," Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu temel alınarak geliştirilen bir kavramdır. Bu yaklaşım, kurum ve kuruluşlara pandemi gibi krizlerle başa çıkma, güvenli üretimi sürdürme ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimseme konusunda rehberlik eder. İşte Sürdürülebilir Güvenli Üretim kavramının temel bileşenleri:

 1. Hijyen:

  • Kılavuz, bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı riskleri yönetme amacıyla kuruluşlara hijyen konusunda yönergeler sunar. Bu, çalışanların ve tüketicilerin sağlığını koruma, bulaşıcı ajanlara maruz kalmayı önleme ve güvenli bir üretim ortamı sağlama hedeflerini içerir.
 2. Enfeksiyon Önleme ve Kontrol:

  • Kuruluşlar, kılavuzdaki yönergeler doğrultusunda bulaşıcı ajanlara maruz kalma riskini yönetme, enfeksiyon önleme ve kontrol stratejileri geliştirme süreçlerini benimser. Bu, çalışanların ve müşterilerin sağlığını korumayı amaçlar.
 3. Risk Yönetimi:

  • Sürdürülebilir Güvenli Üretim, kriz durumlarına karşı proaktif bir risk yönetimi yaklaşımını vurgular. Bu, pandemi gibi beklenmeyen durumlara karşı hazırlıklı olma, riskleri önceden tanıma ve etkili bir şekilde yönetme stratejilerini içerir.
 4. Sürekli İyileştirme:

  • Kılavuz, kuruluşlara sürekli iyileştirme prensiplerini benimsemeleri için rehberlik eder. Bu, güvenli üretim süreçlerini sürekli olarak gözden geçirme, iyileştirme ve güncelleme anlamına gelir.
 5. Entegrasyon:

  • Sürdürülebilir Güvenli Üretim İçin Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu, mevcut standartlar ve yönetim sistemleri ile entegre edilebilir. Bu, kuruluşların TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi ve TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri gibi sistemlere uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlar.
 6. Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri:

  • TSE, kuruluşlara bu kılavuz doğrultusunda uygunluk değerlendirme faaliyetleri sunar. Bu, kuruluşların belirli standartlara uygunluğunu değerlendirerek sürdürülebilir güvenli üretim süreçlerini sağlama ve geliştirme konusunda destek sağlar.