İcra Müdürü Nasıl Olunur, Ne Kadar Maaş Alır?

İcra ve buna ek olarak iflas daireleri içerisinde amir olarak bilinen icra müdürü nasıl olunur konusuna göre bakıldığında üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerektiği karşımıza çıkmaktadır.

İcra Müdürü Nasıl Olunur, Ne Kadar Maaş Alır?

Aslında bakıldığında icra müdürleri hukuk mahkemeleri ve buna ek olarak söz konusu bu mahkemeler sonucunda elde edilmiş olan kararları uygulamak ile görevli memurlar olarak görülmektedir.

İcra Müdürü Nasıl Olunur?

Yukarı kısım içerisinde de belirtildiği gibi icra müdürü nasıl olunur sorusu, üniversitelerin hukuk, adalet ya da adalet mesleki eğitimi alanlarından mezun olunması şeklinde cevap bulmaktadır. Söz konusu bu bölümlerden hukuk bölümünün dört yıllık bir bölüm olduğu bilinmektedir.

Buna ek olarak ise adalet ya da adalet meslek eğitiminin iki yıllık bir eğitim olduğu karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda iki yıllık adalet bölümünün bitirilmesinin ardından dikey geçiş sınavı ile birlikte hukuk fakültesine geçilebildiği görülmektedir. Sizler de bu ilgili bölümlerden mezun olarak daha sonrasında gerekli mülakat ve sınavları başarı ile tamamlayarak icra müdürü olabilirsiniz.

İcra Müdürü Ne İş Yapar?

Peki icra müdürü ne iş yapar? Söz konusu meslek içerisinde çalışmalarını sürdüren bireylerin yukarıda da değinildiği gibi icra ve iflas dairelerinde üst düzey oldukları görülmektedir. Buna göre icra müdürlerinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir;

  • İcra mahkemelerinde elde edilmiş olan paranın korunmasını ve bankaya yatırılmasını gerçekleştirmek,
  • Söz konusu alan ile ilgili olan karar ve hükümleri uygulamak,
  • Karar verilmiş olan haciz işlemlerini başlatmak,
  • Borç için ödeme emri oluşturmak,
  • Söz konusu görevini yerine getirdiği daire içerisinde olan işler ile ilgili tutanak tutmak.

İcra Müdürü Ne Kadar Para Kazanır?

İcra müdürü ne kadar para kazanır, söz konusu meslek sahibi bireylerin genel itibari ile ortalama olarak 15 bin TL maaş aldığı karşımıza çıkmaktadır. Fakat maaşlar üzerinde meslek içerisinde geçirilmiş olan vakit de oldukça önemli bir etken olarak görülmektedir. İcra müdürü nasıl olunur sorusuna ek olarak söz konusu meslek sahibi bireylerin maaşlarının da oldukça değişiklik gösterdiği görülmektedir.