Hazine Maliye Bakanlığı Personel Alım İlanı Yayınladı! Başkanlıkta Çalışmak Üzere 5 Kişi Alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere, en fazla 5 stajyer Hazine Kontrolörü alımı için bir Giriş Sınavı düzenleyecektir.

Hazine Maliye Bakanlığı Personel Alım İlanı Yayınladı! Başkanlıkta Çalışmak Üzere 5 Kişi Alınacak

Bu sınav, Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki 8. derece "Stajyer Hazine Kontrolörü" kadrosuna yönelik olacaktır.

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına katılmak isteyen adayların aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşıyor olmaları.
 • En az dört yıllık lisans eğitimi almış olmaları ve bu eğitimi Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri gibi öğretim kurumlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birinden almış olmaları.
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP18, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinden en az 80 puan almış olmaları ve başvuruda bulunanlar arasında en yüksek puanı almış olmaları. (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.)
 • ÖSYM tarafından yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) sonuçlarına göre İngilizce, Almanca veya Fransızca dilinden en az birinde yeterli düzeyde olmaları veya dil yeterliği bakımından ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan başka bir sınavda buna denk veya üstü puan almış olmaları.
 • 1 Ocak 2023'te 35 yaşını doldurmamış olmaları.
 • Sağlık durumlarının Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olması.
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olmaları.
 • Süresi içinde başvurmuş olmaları.

Not: Bu sınava iki kez girip de kazanamayan adaylar bir daha katılamazlar.

Personel Alımında Hangi Konular Çıkacak

Yazılı sınav, aşağıdaki bilgi alanlarını kapsayacaktır:

 • Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku kısımları), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku kısımları).
 • Ekonomi: Mikro İktisat, Makro İktisat, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar.
 • Maliye: Maliye Teorisi (Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi), Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi.
 • Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sayfasında ilan edilecektir. (https://www.hmb.gov.tr)