Araştırma: Her İki İşletmeden Biri Dolandırıcılık Ve Ekonomik Suçtan Muzdarip

Araştırma: Her İki İşletmeden Biri Dolandırıcılık Ve Ekonomik Suçtan Muzdarip
Dünya, çevresel, sosyal, jeopolitik ve finansal risklerle daha sık ve birbiri ardına karşılaştığı bir dönemi deneyimlerken, özellikle ekonominin de etkisiyle dolandırıcılık, yolsuzluk, hile gibi mali suçlar gündeme taşındı.

Dünya, çevresel, sosyal, jeopolitik ve finansal risklerle daha sık ve birbiri ardına karşılaştığı bir dönemi deneyimlerken, özellikle ekonominin de etkisiyle dolandırıcılık, yolsuzluk, hile gibi mali suçlar gündeme taşındı. 2022 yılında yayımlanan Küresel Ekonomik Suç ve Dolandırıcılık Araştırması'na katılan her 2 şirketten biri (yüzde 51), son iki yılda en az bir mali suçla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederken, bu rakamın 20 yılın en yüksek seviyesi olduğu görüldü.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Fraud Audit Corporation (FAC) Yönetim Kurulu Başkanı ve Adli Muhasebe Uzmanı Dr. Baki Toraman, "İç ve dış aktörlerin sebep olduğu veya bu iki paydaşın ortaklaştığı mali suç vakaları yüksek seyrediyor. Şirketler arasındaki ekonomik ilişkiler karmaşıklaştıkça ve işletme ölçekleri büyüdükçe, bu gibi suçların tespiti de güçleşiyor. Adli muhasebe ve bağımsız denetim tam da bu noktada önemli" dedi.

İŞLETMELER HER YIL MALİ SUÇLAR SEBEBİYLE GELİRLERİNİN YÜZDE 5'İNİ KAYBEDİYOR

Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği (ACFE) tarafından hazırlanan ve dünya çapında işlenen ve tespit edilen mali suçlara ilişkin en kapsamlı raporlardan biri olan Mesleki Dolandırıcılık 2022 raporunda, dünya çapında şirketlerin gelirlerinin yüzde 5'ini mali suçlar sebebiyle kaybettiği tahmin edildi. Bu tahminden hareketle yapılan hesaplamalar, dolandırıcılık, kurumsal hile, yolsuzluk gibi suçlar sebebiyle kaybedilen yıllık tutarın 4,7 milyar dolara kadar çıkabileceğini ortaya koydu.

Mali kayıpların işletmeler için münferit problem olmadığını, resesyon olasılığının sık konuşulur olduğu bu dönemde küresel ekonomiye de zarar verdiğini savunan Dr. Toraman, "Finansal kayıpların yanı sıra iş süreçlerinde yaşanan kesintiler, negatif marka algısı, yeni iş fırsatlarının kaybedilmesi, düzenleyici cezaları gibi pek çok sonucu olan mali suçlarla anılan işletmelerin bu kötü imajın tortusundan kurtulması oldukça zor oluyor. Buna karşın her işletmenin hileli durumların tespitine ilişkin alabileceği önlemler bulunuyor. Bu önlemler, şirket içi usulsüzlüklerin bildirilebileceği bağımsız bir ihbar hattı kurmak, iç denetim süreçlerini titizlikle yürütmek ve hile denetim hizmeti almak gibi sıralanıyor" diye konuştu.

"ADLİ MUHASEBE HİZMETLERİ PAZARI 11,68 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK"

Yaşanan gelişmelerin adli muhasebe alanını da daha kritik hale getirdiğine dikkat çeken Dr. Toraman, "2021'de 5,13 milyar dolar olarak değerlenen küresel adli muhasebe hizmetleri pazarının yıllık yüzde 8,8 bileşik büyümeyle 2031'de 11,68 milyar dolar büyüklüğünde bir pazar oluşturması bekleniyor. 8 bölge müdürlüğü ve 81 il temsilcisiyle ulusal ve uluslararası pazarda faaliyet gösteren Fraud Audit Corporation (FAC) olarak Türkiye'nin ilk aktif hile denetimi şirketi olma unvanını taşıyoruz. Bağımsız denetim, yeminli mali müşavirlik hizmetlerimizle uluslararası standartlarda raporlama yaparak işletmelerin kamusal ödev ve sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini ölçüyor, olası hileli durumların erken tespitinde önemli rol oynayarak büyük kayıpların engellenmesi için çalışıyoruz. Adli muhasebe ve hile denetim hizmetleri, bağımsız denetim hizmetleri, yeminli mali müşavirlik hizmetleri, mali müşavirlik hizmetlerinin yanı sıra FAC Business Academy ile muhasebe mesleğinin de yanında olmayı ilke edindik" ifadelerini kullandı.

"SEKTÖRE YENİ ADLİ MUHASEBE UZMANLARI KAZANDIRIYORUZ"

Dr. Toraman, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"30 yıllık eğitim tecrübemizle, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Adli Muhasebe ile mali müşavirlik sektörlerinde kariyer planlayan adayların sınavlara hazırlık süreçlerini kolaylaştırıyor, meslek mensuplarının uzman kadrolar oluşturmalarına katkıda bulunuyoruz. Hem öğrencilerin hem de şirketlerin teori veya uygulama ağırlıklı müfredatlar la mesleği uluslararası standartlarda öğrenmesini olanaklı kılan sertifikalı eğitimlerimizle, sektörün yetişmiş insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak ve muhasebe mesleğinin geleceğini inşa etmek için çalışıyoruz. Bugüne dek yüzlerce arkadaşımızı mesleğe kazandırdık ve yetkin Adli Muhasebe Uzmanları, Mali Müşavirler ve denetim uzmanları olmalarını sağladık."

Araştırma: Her İki İşletmeden Biri Dolandırıcılık Ve Ekonomik Suçtan Muzdarip

Araştırma: Her İki İşletmeden Biri Dolandırıcılık Ve Ekonomik Suçtan Muzdarip