2024 bütçe görüşmelerinde enerji sektörü masaya yatırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, ülkenin enerji sektöründeki önemli gelişmeleri ve stratejik hedeflerini detaylı bir şekilde paylaştı.

2024 bütçe görüşmelerinde enerji sektörü masaya yatırıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2024 yılı bütçesini sunan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin de yüzyılı yapacak adımların atılacağı döneme girildiğini belirtti.

Bayraktar, yerli kömür kaynaklarının ekonomiye kazandırılması konusunda yapılan çalışmaları vurgulayarak, kömür gazlaştırma ve karbon yakalama gibi temiz kömür teknolojilerine odaklanıldığını belirtti. Bu stratejiyle Türkiye'nin enerji arz güvenliğini artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Aynı zamanda, geçen yıl yerli kömür üretiminin 105 milyon ton, ithalatın ise 9 milyar dolar karşılığı 39 milyon ton olarak gerçekleştiğini paylaşarak, yerli kömür kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasının enerji arz güvenliği açısından kritik olduğunu vurguladı.

Bakan Bayraktar, maden çeşitliliği konusunda da Türkiye'nin dünya genelinde 8. sırada yer aldığını belirterek, bu zenginliği ekonomiye kazandırmak adına 2002 yılında 680 milyon dolar olan maden ihracatının 2022'de 6,5 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığını kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, kömür arama çalışmaları kapsamında linyit rezervinin 20,4 milyar tona, toplam kömür rezervinin ise 21,9 milyar tona ulaştığını açıkladı. Geçen yılın ardından bu yıl da yerli kömür üretimi ve temiz kömür teknolojileri üzerindeki çalışmaları sürdürme taahhüdünde bulundu.

Bakan Bayraktar, enerji verimliliği konusunda da önemli adımlar atıldığını dile getirerek, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2017-2022 döneminde enerji verimliliğine yapılan toplam 7,5 milyar dolarlık yatırım sayesinde 18,7 milyon ton petrol eşdeğeri kümülatif enerji tasarrufu sağlandığını ifade etti. Ayrıca, enerji verimliliğinde 2021 yılında dünya genelinde en çok iyileşme gösteren ikinci ülke olduklarını belirtti.

Nükleer enerji konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ile ilgili olarak uluslararası standartlara uygun olarak devam eden inşa çalışmalarının yanı sıra Sinop ve Trakya nükleer güç santrali projeleri üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Bu projelerin tamamlanmasıyla Türkiye'nin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamayı hedefliyor.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji talebinin karşılanmasında sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanmanın yeterli olmadığını belirterek, sıfır karbon salınımıyla enerji üreten nükleer güç santrallerinin önemini vurguladı.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamak ve uluslararası fiyat dalgalanmalarından etkilenmemek adına yerli hidrokarbon kaynaklarını üretme ve dışa bağımlılığı azaltma konusundaki çalışmaları da paylaştı. Gabar bölgesinde Şehit Esma Çevik sahasında ve Şehit Aybüke Yalçın sahasında yapılan petrol keşifleri sayesinde Türkiye'nin kara alanlarında gerçekleşen en büyük petrol keşfinin yanı sıra enerji diplomasisi ile Irak, Libya, Afrika ve Kafkasya gibi bölgelerdeki projelere aktif olarak katıldıklarını belirtti.

Güneş ve rüzgar enerjisi alanında elde edilen başarıları da paylaşan Bayraktar, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olan Konya Karapınar GES'i ve Avrupa'nın ilk tam entegre güneş paneli fabrikasını kurarak yerli üretimi artırdıklarını ifade etti. Güneş panellerinde yüzde 77, rüzgar türbinlerinde ise yüzde 60 yerlilik oranına ulaşıldığını açıkladı.