2024-2026 Bütçe Çağrısı Ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Resmi Gazete'de

2024-2026 Bütçe Çağrısı Ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Resmi Gazete'de
CUMHURBAŞKANLIĞI'nın 2024-2026 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi'ne ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'nın 2024-2026 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi'ne ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan 483 sayfalık tebliğde, merkezi yönetim bütçesinin hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) ekonomi ve maliye politikalarının temel amaçlarının belirlendiği kaydedildi. 2024-2026 döneminde, makroekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesi, yüksek katma değerli üretimin teşvik edilmesi, yeşil ve dijital dönüşüm odağıyla verimlilik ve ihracat artışı yoluyla büyüme ve cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşmenin sağlanması, enflasyonunun orta vadede tek haneye düşürülmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ile afetlerle etkin mücadele ederken mali disiplininin korunmasının temel amaç olduğu vurgulandı.

VERGİ TABANININ GENİŞLETİLMESİ AMAÇLANDI

Aynı dönemde maliye politikasının temel amaçlarına ilişkin, "Deprem ve afet risklerine yönelik harcamalar hariç kamu açığının kademeli olarak azaltılması ve kamu mali yönetiminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, yeşil ve dijital dönüşüme katkı sağlanması, gelir dağılımının iyileştirilmesi, mali disiplinin ekonomide güven ve istikrarı artıran bir çıpa olarak korunması, para, maliye ve gelirler politikaları arasındaki eşgüdümün güçlendirilmesi, kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergi tabanının genişletilmesi ve vergilemede gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi, kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansının artırılması, kayıt dışılıkla mücadelenin teknolojik imkanlardan daha çok faydalanılarak tüm tarafların etkin katılımıyla yürütülmesidir" denildi.

Kamu idarelerinin OVP'de belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket ederek kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanacağı vurgulandı. 6 Şubat depremlerinde hasar gören bölgelerin iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılmasıyla depremin etkilerinin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınmaya devam edileceğinin altı çizildi.